Kontakt

ACREDITUM LTD organizačná zložka

Duchnovičová 6, 066 01 Humenné, SK – Slovakia

IČO: 46891692, zapísaná v OR SR Prešov, Oddiel: Po, Zložka: 10138/P

zakladateľ om je spoločnosť ACREDITUM LTD so sídlom 145-157 St John Street, London, Veľká Británia (GB)

Company Number: 8251390, zapísaná v Obchodnom registri v Companies House, Cardiff, Spojené Kráľovstvo (GB)